L I N K全日本軟式野球連盟・各支部 長崎県体育協会  県大会使用球
福岡県軟式野球連盟 長崎県高等学校野球連盟   
佐賀県軟式野球連盟  長崎県中学校体育連盟 
大分市軟式野球連盟  長崎県ソフトボール協会   
宮崎市軟式野球連盟  
 鹿児島県軟式野球連盟    
   
   
     
inserted by FC2 system