L I N K全日本軟式野球連盟・各支部 長崎県スポーツ協会  県大会使用球
福岡県軟式野球連盟 長崎県高等学校野球連盟     
佐賀県軟式野球連盟
大分県軟式野球連盟  長崎県中学校体育連盟    
大分市軟式野球連盟
熊本県軟式野球連盟  長崎県ソフトボール協会   
宮崎県軟式野球連盟   
宮崎市軟式野球連盟    
鹿児島県軟式野球連盟     
沖縄県軟式野球連盟     
   
inserted by FC2 system